NA CESTĚ
K VNITŘNÍ SVOBODĚ

všímavost – mindfulness – meditace

Všímavost

Mindfulness

Všímavost (mindfulness) je schopnost si okamžik za okamžikem uvědomovat myšlenky, pocity, tělesné počitky a okolní prostředí, aniž bychom se jimi nechali pohltit, a zároveň to přijímat takové, jaké to je. Všímavost je laskavý a nehodnotící zájem, který se obrací k tomu, co je přítomné právě teď. „Mindfulness“ (anglický překlad indického „sati“) se někdy do češtiny překládá také jako bdělost, uvědomování nebo plné vědomí.

 „Všímavost je vědomé a vyvážené přijetí přítomného okamžiku. Nejde o nic složitějšího. Jde o to se otevřít přítomnému okamžiku nebo ho přijmout, ať už je příjemný nebo nepříjemný, takový, jaký je, aniž bychom na něm lpěli nebo ho odmítali.“ Sylvia Boorstein

Vědecké studie u účastníků kurzů všímavosti založených na MBSR (mindfulness based stress reduction – snižování stresu prostřednictvím všímavosti) zaznamenaly:

  • více energie a radosti ze života
  • lepší zvládání náročných stresujících situací
  • větší schopnost se uvolnit a soustředit
  • zlepšení psychických a tělesných obtíží zapříčiněných stresem
  • vyšší míru sebepřejetí a sebedůvěry

Díky rozvíjení všímavosti se naučíte lépe zvládat nepříjemné emoce a myšlenky, osvobodit se od navyklých reakcí, být soustředěnější a více v přítomnosti a lépe porozumět sobě a druhým.

Události

Žít v přítomnosti
červnový kurz meditace a všímavosti
4 čtvrtky od 7. až 28. června od 19.30 (a den v přítomnosti, sobota 23. června od 10.00 do 17.00)

Laskavost k sobě a k druhým
otevřený workshop mindfulness ve Skautském institutu
pátek 22. června, 18.30

Mgr. Šimon Grimmich
simon@vnitrniprostor.cz
tel.: 606 131 265

„Instructions for living a life
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.“

Mary Oliver

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.

Od roku 2016 jsem v oficiálním výcviku pro učitele meditace všímavosti (MBSR kurzů) v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit.

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti

Meditaci se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu, ve Francii a v Indii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím např. lektory a účastníky kurzů Prázdninové školy, středoškoláky, spolu s kamarádem Honzou Burianem během Večerů v přítomnosti v buddhistickém centru Lotus  anebo v rámci večerů a víkendů zaměřených na tvořivost a plné prožívání přítomnosti Tribalka. Rovněž jsem připravil Průvodce po přítomnosti, ve kterém naleznete teorii týkající se všímavosti a zároveň řadu praktických cvičení a inspirativních textů.

Řekli o mých o kurzech…

„Kurz byl velmi inspirativní a uklidňující. Když do kurzu více dáte, násobně více z něj také dostanete. Jak kurz probíhá uvnitř každého z nás samozřejmě do velké míry závisí na každém z nás 🙂 Každopádně Šimon je v tomto ohledu dobrý udavatel směru, nebo možná spíše inspirace a námětů k zamyšlení, k jiným úhlům pohledu. Během kurzu si vyzkoušíte několik typů meditací, zjistíte, která Vám vyhovuje více nebo méně, pozorujete posuny ve vnímaní a vše můžete sdílet s ostatními. Líbílo se mi, že Šimon však ke sdílení nikoho nenutil. Skvělé jsou také další inspirativní materiály, cvičení a audia, která dostáváte postupně k dispozici a která vám pomohou s praxí přes týden. Kurz bych doporučila, ale také bych doporučila věnovat se více než já i úkolům během týdne. A rozhodně nevynechejte celodenní mindfullness setkání :)“

Jana H.

„Krásný kurz, ukázal mi nový způsob prožívání času a vnímání dění kolem mne.“

Karel Harant

„Byl to to čas, který jsem měla jen pro sebe. Čas, kdy jsem se mohla zastavit, zpomalit, setkat se sebou. Díky kurzu jsem získala dovednosti, které si přenáším do svého života. Umění udělat si chvilku klidu a vidět věci pozitivně. Děkuji!

Renča Trčková

„Všímavost. Až s tímhle kurzem jsem si uvědomila, jak moc nevidíme svět, ve kterém žijeme. A jak jednoduché vlastně je být přítomná. Díky!“

Bára F.

„Skvělý kurz, který mě naučil základní praktiky všímavé meditace a hlavně mě vytrénoval v drobných každodenních ‚všímavých‘ návycích, z nichž mnohé díky němu dělám už téměř automaticky, což osobně považuji asi za největší přínos a životní změnu. Kurz se nedá pasivně konzumovat, vyžaduje dost vlastní iniciativy a domácího cvičení a rozhodně bych doporučila si to pokud možno naplánovat tak, abyste v jeho období nebyli příliš vytížení.“

Anna N. V.