„Říká se, že všichni lidé hledají smysl života. Podle mě to není tak docela pravda. Já si myslím, že my všichni hledáme především prožitek toho, že jsme vůbec naživu, aby pak naše životní zkušenosti v čistě fyzické rovině mohly rezonovat v našem vlastním nejvnitřnějším bytí a skutečnosti, neboť teprve tak můžeme naplno pocítit to pravé vytržení nad tím, že žijeme.“

Joseph Campbell, Síla mýtu

Aktuální kurzy Mindfulness a meditace

Kurzy mindfulness tvoří zpravidla setkání jednou týdně po několik týdnů (4–12). Během kurzů mindfulness se soustředím zejména na to, jak vnášet více bdělosti, pozornosti a soustředění do našeho všedního života. V rámci kurzů tedy budete vybízeni k tomu zapojovat mindfulness nebo všímavost do každodenních činností, kterým tak budete zkoušet věnovat více vědomé pozornosti. A zároveň si také zkoušet cvičení mindfulness (meditaci v sedě, fyzickým cvičením, procházení těla, meditaci v chůzi…), kterým je třeba věnovat pravidelně určitý čas a která pomáhají k prohlubování praxe. Témata, na která se během kurzu rovněž zaměřuji jsou laskavost, přijetí, radost a vděčnost, které jsou neodmyslitelnou součástí všímavosti. Několikatýdenní kurz mindfulness může být kromě rozvíjení všímavosti rovněž vhodnou příležitostí k tomu se zastavit, uvědomit si, co je pro nás v životě důležité, a třeba také změnit některé návyky nebo zavést nové, které přispějí v radostnějšímu a plnějšímu prožívání našeho života.

 

Základy meditace a mindfulness
Plné prožívání přítomného okamžiku

od 20. listopadu do 18. prosince 2018
5 úterních večerů od 18.30–20.30
Praha 10, Vila Flora

KURZY
2019 ↓

žít v přítomnosti
8-týdenní kurz meditace a mindfulness (MBSR)

od 17. ledna do 14. března 2019
8 čtvrtků od 19.30–21.45 (21. února se setkání nekoná)
1 celodenní setkání, v neděli 17. února od 10.00 do 17.00
Praha 10, Rybalka

Základy meditace a mindfulness
Plné prožívání přítomného okamžiku

od 22. ledna do 19. února 2019
5 úterních večerů od 18.30–20.30
Praha 10, Rybalka

8-týdenní kurz mindfulness
zaměřený na rozvíjení laskavosti

od 30. ledna do 20. března 2019
8 středečních večerů od 18.00–20.30
1 celodenní setkání, v neděli 10. března od 10.00 do 17.00
Praha 2, Prostor 8