„Říká se, že všichni lidé hledají smysl života. Podle mě to není tak docela pravda. Já si myslím, že my všichni hledáme především prožitek toho, že jsme vůbec naživu, aby pak naše životní zkušenosti v čistě fyzické rovině mohly rezonovat v našem vlastním nejvnitřnějším bytí a skutečnosti, neboť teprve tak můžeme naplno pocítit to pravé vytržení nad tím, že žijeme.“

Joseph Campbell, Síla mýtu

Aktuální kurzy Mindfulness a meditace

Kurzy mindfulness tvoří zpravidla setkání jednou týdně po několik týdnů (4–12). Během kurzů mindfulness se soustředím zejména na to, jak vnášet více bdělosti, pozornosti a soustředění do našeho všedního života. V rámci kurzů tedy budete vybízeni k tomu zapojovat mindfulness nebo všímavost do každodenních činností, kterým tak budete zkoušet věnovat více vědomé pozornosti. A zároveň si také zkoušet cvičení mindfulness (meditaci v sedě, fyzickým cvičením, procházení těla, meditaci v chůzi…), kterým je třeba věnovat pravidelně určitý čas a která pomáhají k prohlubování praxe. Témata, na která se během kurzu rovněž zaměřuji jsou laskavost, přijetí, radost a vděčnost, které jsou neodmyslitelnou součástí všímavosti. Několikatýdenní kurz mindfulness může být kromě rozvíjení všímavosti rovněž vhodnou příležitostí k tomu se zastavit, uvědomit si, co je pro nás v životě důležité, a třeba také změnit některé návyky nebo zavést nové, které přispějí v radostnějšímu a plnějšímu prožívání našeho života.

ONLINE

žít v přítomnosti
8-týdenní kurz meditace a mindfulness (MBSR)


od 5. září do 24. října 2022, od 18:30 do 21:00, celodenní setkání v neděli 16. října od 10.00 do 17.00, online

PREZENČNĚ

žít v přítomnosti
8-týdenní kurz meditace a mindfulness (MBSR)


od 7. září do 26. října 2022, od 18:30 do 21:00, celodenní setkání v sobotu 15. října od 10.00 do 17.00, Prostor 8, Praha 2

Kurz nepředpokládá žádnou zkušenost s mindfulness nebo meditací a je vhodný pro začátečníky.

PREZENČNĚ

MINDFULNESS VE VZTAZÍCH A KOMUNIKACI
8-týdenní PROHLUBHUJÍCÍ kurz

od 4. října do 6. prosince 2022, od 18:00 do 21:00, celodenní setkání v sobotu 5. listopadu od 10.00 do 16.00

Kurz předpokládá zkušenost s mindfulness nebo s meditací (například absolvování základního kurzu minndfulness nebo vícedenního meditačního pobytu).