„Říká se, že všichni lidé hledají smysl života. Podle mě to není tak docela pravda. Já si myslím, že my všichni hledáme především prožitek toho, že jsme vůbec naživu, aby pak naše životní zkušenosti v čistě fyzické rovině mohly rezonovat v našem vlastním nejvnitřnějším bytí a skutečnosti, neboť teprve tak můžeme naplno pocítit to pravé vytržení nad tím, že žijeme.“

Joseph Campbell, Síla mýtu

Aktuální kurzy Mindfulness a meditace

Kurzy mindfulness tvoří zpravidla setkání jednou týdně po několik týdnů (4–12). Během kurzů mindfulness se soustředím zejména na to, jak vnášet více bdělosti, pozornosti a soustředění do našeho všedního života. V rámci kurzů tedy budete vybízeni k tomu zapojovat mindfulness nebo všímavost do každodenních činností, kterým tak budete zkoušet věnovat více vědomé pozornosti. A zároveň si také zkoušet cvičení mindfulness (meditaci v sedě, fyzickým cvičením, procházení těla, meditaci v chůzi…), kterým je třeba věnovat pravidelně určitý čas a která pomáhají k prohlubování praxe. Témata, na která se během kurzu rovněž zaměřuji jsou laskavost, přijetí, radost a vděčnost, které jsou neodmyslitelnou součástí všímavosti. Několikatýdenní kurz mindfulness může být kromě rozvíjení všímavosti rovněž vhodnou příležitostí k tomu se zastavit, uvědomit si, co je pro nás v životě důležité, a třeba také změnit některé návyky nebo zavést nové, které přispějí v radostnějšímu a plnějšímu prožívání našeho života.

Kurzy mindfulness začínající v únoru a v březnu 2024

PREZENČNĚ

žít v přítomnosti
8-týdenní kurz meditace a mindfulness (MBSR)


od 11. září do 30. října 2024, od 18:30 do 21:00.
Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2, Vinohrady.

ONLINE

Žít v přítomnosti
8-týdenní kurz meditace a mindfulness (MBSR)

ONLINE


od 10. září do 29. října 2024, od 18:00 do 20:30
vždy online

individuální kurz mindfulness

Obsah standardních kurzů mindfulness (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, nebo MBCL, Mindfulness-Based Compassionate Living) je možné také projít individuálně, pokud vám nevyhovují vypsané termíny skupinových kurzů nebo z jakéhokoli důvodu nechcete kurz absolvovat ve skupině.

Nově vypsané kurzy a termíny e-mailem