FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Každé prostředí je jiné, má jinou kultury a potýká se s jinými výzvami, proto nabízím jednorázové workshopy, které mohou sloužit jako ochutnávka nebo uvedení do mindfulness, kurzy mindfulness na míru odpovídající vaším potřebám a možnostem nebo individuální kurzy pro jednotlivce.

Před začátkem spolupráce je třeba se zamyslet, co by mělo být cílem naší spolupráce. Podle toho je pak možné navrhnout nejvhodnější varianty, jak mindfulness vnést do prostředí firmy, školy nebo neziskové organizace.

Mindfulness chápu jako určitý prostředek, jak vnést do pracovního prostředí více uvědomění, pozornosti a uvolnění a zároveň také pozitivních kvalit jako je spokojenost, radost nebo vděčnost. Mindfulness tak může být cestou, jak se právě v pracovním prostředí věnovat takovým tématům jako je smysluplnost a přesah. Mindfulness tak může přispět nejen ke snížení stresu, větší všímavosti ve vztazích, ale také k objevování nových možností, k větší kreativitě a k proměně prostředí v místo spolupráce a smysluplné seberealizace.

Kurzy na míru také mohou probíhat v angličtině, v němčině nebo ve francouzštině.

V minulosti jsem realizoval workshopy nebo kurzy například pro následující společnosti: 

 

Kontaktujte mě

13 + 15 =