Individuální setkání
mindfulness a meditace

Pokud se vám nehodí termíny kurzů nebo máte nepravidelný harmonogram, nabízím individuální kurzy, během nichž je možné možné projít obsah standardních kurzů (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, nebo MBCL, Mindfulness-Based Compassionate Living), zpravidla 9 setkání na 90 minut nebo připravit kurz na míru, který se zaměří na zvolená témata nebo dovednosti.

Další variantou pak mohou být individuální doprovázení v meditační praxi, tedy konzultace zkušeností s meditací, a tím, jak pokračovat dál a jak všímavost začleňovat do každodennosti. 

Cílem individuálních setkání není terapie, nýbrž rozvíjení všímavosti a zaměřování pozornosti na nejrůznější aspekty naší zkušenosti a našeho života, hledání cest, jak vnést více přítomnosti a pozornosti do běžného dne a do našich vztahů a jak žít s větším uvolněním, radostí a vděčností.

Setkání probíhají online, přes ZOOM.

 

První setkání slouží k tomu, abychom si domluvili, jakou podobu a délku bude mít naše společná cesta. K tomu je důležité vědět, jaká jsou vaše očekávání, jaké zkušenosti již máte a co se chcete naučit, abychom tak mohli zvolit vhodný přístup.

Cena 1200 Kč za 60 minut setkání.
Cena 1600 Kč za 90 minut setkání.

 

 

Kontaktujte mě

3 + 13 =