Žít v přítomnosti

4-týdenní kurz meditace
a všímavosti (mindfulness)

4-týdenní kurz všímavosti
od 7. června do 28. června 2018

Místo: RybalkaPraha 10, Rybalkova 55. Kurz zahrnuje:

  • 4 čtvrteční večery od 19.30 do 21.30
  • 1 celodenní všímavé setkání
    v sobotu 23. června od 10.00 do 17.00
  • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
  • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavosti
  • 15 hodin teorie a praxe

Cílem kurzu je především rozvíjet pravidelnoou každodenní praxi a začleňovat všímavost do běžného dne. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámci skupiny.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu a meditace v sedě. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

Cena: 2400 Kč

Řekli o mých kurzech

„Krásný kurz, ukázal mi nový způsob prožívání času a vnímání dění kolem mne.“

Karel Harant

„Byl to to čas, který jsem měla jen pro sebe. Čas, kdy jsem se mohla zastavit, zpomalit, setkat se sebou. Díky kurzu jsem získala dovednosti, které si přenáším do svého života. Umění udělat si chvilku klidu a vidět věci pozitivně. Děkuji!“

Renča Trčková

„Všímavost. Až s tímhle kurzem jsem si uvědomila, jak moc nevidíme svět, ve kterém žijeme. A jak jednoduché vlastně je být přítomná. Díky!“

Bára F.

„Skvělý kurz, který mě naučil základní praktiky všímavé meditace a hlavně mě vytrénoval v drobných každodenních „všímavých“ návycích, z nichž mnohé díky němu dělám už téměř automaticky, což osobně považuji asi za největší přínos a životní změnu. Kurz se nedá pasivně konzumovat, vyžaduje dost vlastní iniciativy a domácího cvičení a rozhodně bych doporučila si to pokud možno naplánovat tak, abyste v jeho období nebyli příliš vytížení.“

Anna N. V.