Mindfulness attitudes

6-TÝDENNÍ prohlubující KURZ

„Mindfulness znamená věnovat pozornost tomu, co v přítomném okamžiku prožíváme, s otevřeností, zvědavostí a připraveností být s tím, co je.“

– Diana Winston

Mindfulness a postoje

Všímavost nebo mindfulness není jen o zvládání stresu, ale daleko spíše představuje způsob, jak žít svobodněji, plněji a ve spojení se skutečností a neopakovatelností našeho života.

Všímavost nelze ztotožnit s pouhou pozorností, soustředěním nebo snad dosažením určitého stavu (ať už stavu bez myšlenek nebo jakési emociální nedotknutelnosti). Místo toho jde o to žít život ve všech jeho podobách, plně a v přítomnosti, a rozvíjet tak vhled do našeho vlastního prožívání a toho, jak sami sebe ztrácíme, když naše myšlenky a emoce bereme příliš vážně a automaticky
na ně reagujeme.

Uvědomování samotné však nestačí, je třeba, aby bylo doprovázeno vlídností, vřelostí a péčí, protože teprve díky nim je možné si to, co se objevuje, nejenom uvědomovat, ale také přijmout. A přijetí toho, co je, je zase prvním krokem k tomu, získat nadhled a svobodu rozhodnout se, jak na danou situaci odpovědět. A tím se pomalu dostáváme k druhé důležité složce všímavosti, a sice ke vztahu, o kterém Kabat-Zinn ve své knize Život samá pohroma píše:

„Během let si stále více uvědomuji, že všímavost je v zásadě věcí vztahu – jaký vztah máme ke všemu, včetně své mysli a těla, myšlenek, emocí, naší minulosti a toho, co nám, stále dýchajícím, minulost přinesla do dnešního okamžiku. Všímavost nás učí, jak můžeme žít svůj život v každém jeho aspektu s integritou, moudrostí a laskavostí k sobě samému i k ostatním.“

V rámci tohoto vztahu pak Kabat-Zinn rozlišuje devět postojů, jejichž kultivace významně podporuje praxi mindfulness: 1) mysl začátečníka, 2) důvěra, 3) přijetí, 4) trpělivost, 5) vděčnost, 6) štědrost, 7) neposuzování, 8) neusilování a 9) pouštění.

A právě jim se budeme věnovat během 6 týdenního prohlubujícího kurzu.

Pro koho

Prohlubující kurz Mindfulness attitudes je určen těm, kdo již mají s meditací nebo s mindfulness zkušenost a hledají:

  • podporu v pravidelné meditaci nebo oživení vlastní praxe
  • prostor pro sdílení v podobně naladěné skupině
  • prohloubení praxe mindfulness prostřednictvím práce s postoji 
  • inspiraci, jak v meditaci pokračovat a jak jí možná nově porozumět

Zaměření kurzu

Během 6-týdenního kurzu se zaměříme na 9 důležitých postojů, které podporují praxi zastavení, bytí v přítomnosti a plného uvědomování a které nám zároveň mohou být užitečné i v každodenních výzvách a postupně proměnit to, jak se k životu vztahujeme.

Během jednotlivých večerů se zaměříme na následující postoje:

1. Mysl začátečníka
2. Důvěra
3. Přijetí
4. Trpělivost
5. Vděčnost
6. Štědrost

Během celodenního setkání se zaměříme na neposuzování, neusilování a pouštění.

Struktura setkání

Během večerních setkání nás čeká meditační praxe, krátký výklad, tematické cvičení a prostor pro sdílení vlastních prožitků a zkušeností pro ty, kdo budou chtít. Prostor bude věnován hlavně zkoumání postojů, ať už v rámci meditace, dalších cvičení nebo sdílení: Co pro vás každý z nich znamená, jaké asociace vás napadají? Který vás láká ke zkoumání a který trochu dráždí? Který vám je blízký a který vám spíše protéká mezi prsty? Bude prostor pro pestrou škálu toho, jak jednotlivé postoje prožíváme, jak se projevují v našich životech a jak ovlivňují naše vnímání světa – sebe samých, našich vztahů i toho, co nás přesahuje.

Celodenní setkání bude věnována především praxi meditace, bude probíhat v tichu, jen s občasnými meditačními instrukcemi.

Cena

1. Základní cena: 2.700 Kč.

2. Stipendium: rozhodněte se, kolik za kurz můžete zaplatit
Chci, aby kurzy byly dostupné všem a cena nebyla překážkou v účasti. Pokud byste se chtěli kurzu zúčastnit, ale z finančních důvodů si to nemůžete dovolit, nabízím možnost požádat o stipendium:  sami si určíte částku, kterou za kurz můžete zaplatit. Důvěřuji vám, že si určíte takovou částku, která bude pro vás dostupná a zároveň vyjádří vaši motivaci a zájem zúčastnit se tohoto kurzu. Pokud chcete požádat o stipendium, vyplňte prosím formulář přihlášky níže a do poznámky uveďte:
1. proč se o stipendium ucházíte
2. jaké jsou vaše 3 hlavní motivace zúčastnit se tohoto kurzu a
3. jakou částku chcete zaplatit

mindfulness attitudes
6-týdenní kurz meditace a mindfulness

Kdy: 6 úterních večerů, od 18. května do 22. června 2021, od 18:30 do 20:30, celodenní setkání v sobotu 19. června od 10.00 do 16.00

Kurz bude probíhat online přes ZOOM, rád vám poradím s instalací a během prvního setkání si krátce ukážeme, jak ZOOM používat, jak vypínat a zapínat mikrofon a video, aby pro vás účast na setkáních byla komfortní a mohli jste si vybrat, zda vás ostatní uvidí nebo uslyší. A ukážeme si také, jak optimálně komunikovat, abychom se mohli společně dobře věnovat praxi mindfulness. S kurzy přes ZOOM mám dobrou zkušenost, přestože se nesetkáme fyzicky, online kurzy nám umožňují společně pracovat, učit se, sdílet své zkušenosti a mít tak oporu ve skupině, která je pro vlastní praxi velmi důležitá.

Po dobu kurzu, jakož i po jeho skončení, jsem vám k dispozici pro případné konzultace.

„Jde o to, abychom byli přítomní okamžikům, které se nabízejí k tomu, abychom je prožili, místo toho, abychom se ztráceli v myšlenkách, byli lapeni v nekonečné emocionální reaktivitě, nebo se nechali vodit za nos tím, co se nám líbí nebo nelíbí. Jakmile se ponoříte do uvědomování, můžete nahlédnout, že mnoho z toho, čím procházíte, je jen reaktivní usilování hnané myšlenkami a emocemi.“

– Jon Kabat-Zinn

 

„Kurz byl velmi inspirativní a uklidňující. Když do kurzu více dáte, násobně více z něj také dostanete. Jak kurz probíhá uvnitř každého z nás samozřejmě do velké míry závisí na každém z nás 🙂 Každopádně Šimon je v tomto ohledu dobrý udavatel směru, nebo možná spíše inspirace a námětů k zamyšlení, k jiným úhlům pohledu. Během kurzu si vyzkoušíte několik typů meditací, zjistíte, která Vám vyhovuje více nebo méně, pozorujete posuny ve vnímaní a vše můžete sdílet s ostatními. Líbílo se mi, že Šimon však ke sdílení nikoho nenutil. Skvělé jsou také další inspirativní materiály, cvičení a audia, která dostáváte postupně k dispozici a která vám pomohou s praxí přes týden. Kurz bych doporučila, ale také bych doporučila věnovat se více než já i úkolům během týdne. A rozhodně nevynechejte celodenní mindfullness setkání :)“

Jana H.

Šimon má dar vám přiblížit lehkosti bytí. Tomu nelze říci ne 🙂

Klára J.

„Krásný kurz, ukázal mi nový způsob prožívání času a vnímání dění kolem mne.“

Karel Harant

„Byl to to čas, který jsem měla jen pro sebe. Čas, kdy jsem se mohla zastavit, zpomalit, setkat se sebou. Díky kurzu jsem získala dovednosti, které si přenáším do svého života. Umění udělat si chvilku klidu a vidět věci pozitivně. Děkuji!

Renča Trčková

„Všímavost. Až s tímhle kurzem jsem si uvědomila, jak moc nevidíme svět, ve kterém žijeme. A jak jednoduché vlastně je být přítomná. Díky!“

Bára F.

„Skvělý kurz, který mě naučil základní praktiky všímavé meditace a hlavně mě vytrénoval v drobných každodenních ‚všímavých‘ návycích, z nichž mnohé díky němu dělám už téměř automaticky, což osobně považuji asi za největší přínos a životní změnu. Kurz se nedá pasivně konzumovat, vyžaduje dost vlastní iniciativy a domácího cvičení a rozhodně bych doporučila si to pokud možno naplánovat tak, abyste v jeho období nebyli příliš vytížení.“

Anna N. V.

Mgr. Šimon Grimmich
simon.grimmich@gmail.com
tel.: 606 131 265

„Instructions for living a life
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.“

Mary Oliver

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď, a rád na tétp cestě doprovázím druhé.

Jsem učitelem mindfulness (všímavosti), absolvoval jsem oficiální výcvik pro učitele MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) a také výcvik MBCL (Mindfulness-Base Compassionate Living)   v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit.

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti

Vlastní meditační praxi se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu, ve Francii a v Indii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím. Mými kurzy, workshopy a meditačními pobyty za tu dobu prošlo přes 700 účastníků.

Vedle vlastních 8 týdenních kurzů a pobytů pořádám meditační pobyty a kurzy také v Kolínském klášteře (spolu s Petrem Vacíkem) nebo ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.

Spolu s Honzou Burianem pořádáme kurzy mindfulness na 1. lékařské fakultě nebo jsme také připravovili sérii večerů v buddhistickém centru Lotus.

Workshopy mindfulness pořádám také ve Skautském institutu.

Jsem spolutvůrcem Mindfulness Clubu, se kterým každoročně připravujeme konference věnované mindfulness.

Rovněž jsem připravil Průvodce po přítomnosti, ve kterém naleznete teorii týkající se všímavosti a zároveň řadu praktických cvičení a inspirativních textů.

Přihlásit se na kurz mindfulness ATTITUDES

1 + 6 =