Na cestě k sobě
intenzivní kurz meditace a mindfulness

12-týdenní kurz meditace a mindfulness
od 26. září do 12. prosince 2018

Prostor 8, Šmilovského 8, Praha, Vinohrady

Kurz je vynikající příležitostí k tomu se zastavit, vrátit se k sobě a najít v sobě nové zdroje radosti a smyslu.

Během tří měsíců budeme společně trénovat mindfulness, schopnost být plně tady a teď a přijímat přítomný okamžik s laskavostí a otevřeností. Díky tomu se budeme učit žít s větší lehkostí, klidem a radostí a zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od naléhavých myšlenek.

Během 77 dnů budete vybízeni k pravidelné každodenní praxi. Kurz samotný slouží především jako opora každodenní praxe a začleňování pozornosti do běžného dne. Kurz může být příhodným časem pro pozvolnou změnu. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámce skupiny.

Během dvanácti týdnů se na jedné straně naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím cvičení procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu, meditace v sedě nebo meditace v chůzi. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. Na druhé straně budeme rozvíjet také schopnost laskavosti k sobě a k druhým. A konečně budete vybízeni k tomu začleňovat všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Kurz zahrnuje

  • 12 středečních večerů od 18.00 do 20.30, během nichž nás vždy čeká určité téma: všímavost, laskavost, radost, práce s myšlenkami a emocemi atd., společná praxe a reflexe zkušeností a vlastní praxe
  • 1 celodenní všímavé setkání v neděli 3. listopadu
  • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
  • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavosti
  • Podporu během celé doby kurzu i po něm

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti. Speciální pozornost během kurzu bude zaměřená na práci s náročnými emocemi, naučit se je rozpoznat, zkoušet s nimi být v kontaktu a hledat způsoby, jak je zvládat, aby nás nepohlcovaly, nebo tyto emoce rozeznat, jako cestu našeho dalšího růstu.

Pokud se nemůžete zúčastnit všech setkání, nevadí to. Po každém setkání vám pošlu informace o proběhlém setkání, popis jednotlivých cvičení, odkazy na audionahrávky.

Cena: 5.800 Kč.

(Případně 4.800 Kč pro studenty, důchodce a matky samoživitelky. Sleva je určena těm, kterým by běžná cena kurzu zabránila v účasti. Dobře zvažte, zda slevu potřebujete. Důvěřuji Vašemu rozhodnutí! Pokud váháte, napište mi.

Pokud je to potřeba, je možné platbu také rozložit do více částí, a část např. zaplatit až během kurzu. V takovém případě mi napište.)

Řekli o kurzu

„Krásný kurz, ukázal mi nový způsob prožívání času a vnímání dění kolem mne.“

Karel Harant

„Kurz byl velmi inspirativní a uklidňující. Když do kurzu více dáte, násobně více z něj také dostanete. Jak kurz probíhá uvnitř každého z nás samozřejmě do velké míry závisí na každém z nás 🙂 Každopádně Šimon je v tomto ohledu dobrý udavatel směru, nebo možná spíše inspirace a námětů k zamyšlení, k jiným úhlům pohledu. Během kurzu si vyzkoušíte několik typů meditací, zjistíte, která Vám vyhovuje více nebo méně, pozorujete posuny ve vnímaní a vše můžete sdílet s ostatními. Líbílo se mi, že Šimon však ke sdílení nikoho nenutil. Skvělé jsou také další inspirativní materiály, cvičení a audia, která dostáváte postupně k dispozici a která vám pomohou s praxí přes týden. Kurz bych doporučila, ale také bych doporučila věnovat se více než já i úkolům během týdne. A rozhodně nevynechejte celodenní mindfullness setkání :)“

Jana H.

„Všímavost. Až s tímhle kurzem jsem si uvědomila, jak moc nevidíme svět, ve kterém žijeme. A jak jednoduché vlastně je být přítomná. Díky!“

Bára F.

„Byl to to čas, který jsem měla jen pro sebe. Čas, kdy jsem se mohla zastavit, zpomalit, setkat se sebou. Díky kurzu jsem získala dovednosti, které si přenáším do svého života. Umění udělat si chvilku klidu a vidět věci pozitivně. Děkuji!

Renča Trčková

„Skvělý kurz, který mě naučil základní praktiky všímavé meditace a hlavně mě vytrénoval v drobných každodenních ‚všímavých‘ návycích, z nichž mnohé díky němu dělám už téměř automaticky, což osobně považuji asi za největší přínos a životní změnu. Kurz se nedá pasivně konzumovat, vyžaduje dost vlastní iniciativy a domácího cvičení a rozhodně bych doporučila si to pokud možno naplánovat tak, abyste v jeho období nebyli příliš vytížení.“

Anna N. V.

Šimon má dar vám přiblížit lehkosti bytí. Tomu nelze říci ne 🙂

Klára J.

Mgr. Šimon Grimmich
simon.grimmich@gmail.com
tel.: 606 131 265

„Instructions for living a life
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.“

Mary Oliver

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.

Jsem učitelem mindfulness (všímavosti), absolvoval jsem oficiální výcvik pro učitele MBSR (mindfulness based stress reduction) v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit (2018).

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti

Meditaci se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu, ve Francii a v Indii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím např. lektory a účastníky kurzů Prázdninové školy, středoškoláky, spolu s kamarádem Honzou Burianem během Večerů v přítomnosti v buddhistickém centru Lotus, v rámci otevřených workshopů mindfulness ve Skautském institutu anebo v rámci večerů a víkendů zaměřených na tvořivost a plné prožívání přítomnosti Tribalka. Rovněž jsem připravil Průvodce po přítomnosti, ve kterém naleznete teorii týkající se všímavosti a zároveň řadu praktických cvičení a inspirativních textů.

Přihláška na 12 týdenní kurz meditace a mindfulness

13 + 11 =

<a name="prihlaska"></a>