UVOLNi se do svého středu

Zpomal, dotkni se toho, co je pro tebe důležité a vrať se pevnější.
Vydej se s námi na uvolněnou cestu k vnitřní síle.

Na co se můžete těšit

Budeme hodně venku, v okolní nádherné krajině, u ohně nebo v jurtě.

Uvolnění, zpomalení a relaxace
Prostřednictvím meditace, mindfulness a čchi-kungu obrátíme pozornost do nitra a dotkneme se našeho klidného a uvolněného středu.

Spojení se zdroji
Budeme mapovat své vnitřní i vnější zdroje. Hledat to, o co se v životě můžeme opřít, z čeho můžeme čerpat, a na, co se můžeme spolehnout.

Rozvíjení důvěry v život
Setkáme se s tím, co nás přesahuje, dovolíme si na chvíli nahlédnout za závoj každodennosti, a tak získat inspiraci pro své další kroky a důvěru ve svou cestu životem.

Můžete se těšit na meditace, mindfulness, čchi-kung, práci s tělem, relaxaci, poradní kruhy, tvořivé aktivity a další.

Ubytování a Stravování

Ubytování bude v jednoduchých podmínkách rekonstruovaného klasicistního statku a stodoly nebo v jurtě. Spí se ve vlastních spacácích na postelích či matracích. Kuchyně vynikající vegetariánská, připravená vyjít vstříc vaším stravovacím potřebám.

Termín a cena

Od 3. do 6. září 2020 (od čtvrtka večer do neděle)
Centrum DoNitra, Osinalice, Kokořínsko

Cena: 5600 Kč

JASNOST ŽIVOTNÍCH KROKŮ – UVOLNĚNÍ – DŮVĚRA – PEVNOST – KLIDNÁ SÍLA – POCIT, ŽE JSME SPRÁVNĚ TAM, KDE PRÁVĚ JSME – SPOJENÍ

Od 3. do 6. září 2020 (od čtvrtka večer do neděle)
Centrum DoNitra, Osinalice, Kokořínsko

Cena: 5600 Kč

O nás, kdo vás bude pobytem provázet

Michaela Cmíralová
Průvodkyně po vnitřní stezce

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Aktuálně studuji psychologii a psychoterapii v Praze, jsem lektorkou čchi-kungu, mám za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuji se metodám focusing, nenásilné komunikaci a mám osobní meditační praxi. Jsem spolutvůrkyní Školy 21 a platformy Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu. Více viz www.michaelacmiralova.cz

Šimon Grimmich
Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice

Meditaci se věnuji od roku 2009, absolvoval jsem řadu ústraní v ČR i v zahraničí a výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR a MBCL) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. V rámci doktorandského studia filosofie a religionistiky na FF UK zkoumám tradiční a moderní pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje mne vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Tyto elementy vnáším i do zážitkových kurzů, které lektoruji.

Přihláška na uvolni se do svého středu

11 + 2 =