RECREATIO

Pouť s motivy křesťanské spirituality

 O ČEM TO BUDE

* Budeme hledat své vlastní cesty ke spiritualitě prostřednictvím inspirace z putování, přírody a křesťanských motivů
* Dotkneme se toho, co je za slovy a za symboly, jaký je jejich odpovídající obsah v naší žité zkušenosti.
* O putování, o cestě českou krajinou, o hledání stop a znamení, o tom nechat se vést a sledovat, kam jsme vedeni a k čemu jsme voláni. Putování se tak může stát modlitbou, dialogem nebo dokonce setkáním s Bohem.
* Konečně budeme objevovat, jak být spolu. Jak vykračovat jeden k druhému a objevovat Boží tvář, která promlouvá skrze člověka. Klást si otázku, kdo jsem já pro tebe?

Pro účast není podmínkou ani překážkou předchozí zkušenost s křesťanskou vírou a záměrem není nikoho na víru přivést ani odradit. Důležitá je otevřenost a zájem o zkoumání a dialog – se sebou, s ostatními, s přírodou, s tím, co nás přesahuje.

 

PRAKTICKY

* cena: 2500 – 3500 Kč, dle vašich možností a spokojenosti
(Zahrnuje organizaci a program. Jídlo si každý přivezeme, na podrobnostech a součinnosti se domluvíme ve skupině).
Neradi bychom, aby finance byly překážkou, pokud máte o pouť zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás.
* půjdeme denně kolem 15 km, budeme mít zastávky na aktivity a odpočinek, budeme sdílet v kruhu
* spát a vařit si budeme venku
* místo poutě bude včas upřesněno

 

P.S. PROČ „RECREATIO“ 

* Recreatio [čti „rekreácio“] V karmelitánském řádu denní rozvrh zahrnuje nejen chvíle modlitby, ale také tzv. rekreace, během nichž se komunita schází. Tehdy je obvyklé mlčení přerušeno vzájemným rozhovorem. Rekreace nemá žádnou stabilní náplň ani strukturu, která by společenství poskytovala pohodlnou oporu. Je možné během ní vykonávt společnou ruční práci, hrát hru, procházet se zahradou nebo dělat cokoli jiného; nic není předem předepsáno. Způsob a témata dialogů závisí na svobodě a spontaneitě účastníků. To klade nároky na jejich otevřenost a tvořivost, na ochotu a umění vždy znovu vykročit k druhým. V tomto „rekreačním” módu společně vykročíme na cestu: krajinou, aktivitami, spolubytím, vlastním nitrem.

od 23. do 26. července 2020 (od čtvrtka do neděle)

O NÁS

Helena Kosková
Lektorka, terapeutka, zahradnice
Věnuji se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor. Inspiraci čerpám z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách a z naslouchání příběhům v kruzích.
Více viz www.naturalspirit.cz

Šimon Grimmich
Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice
Meditaci se věnuji od roku 2009, absolvoval jsem řadu ústraní v ČR i v zahraničí a výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR a MBCL) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. V rámci doktorandského studia filosofie a religionistiky na FF UK zkoumám tradiční a moderní pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje mne vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Tyto elementy vnáším i do zážitkových kurzů, které lektoruji.

Matyáš Grimmich
Malíř, performer
Studuje na Akademii výtvarných umění. Lektor zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání. Je lektorem Pilates, ze kterého přejímá principy zdravého a efektivního pohybu. Věnuje se masážím a práci s dotekem, například kraniosakrální terapii. Má výcvik v Biorelease Biodynamické práci s dotekem, zaměřené na uvolňování napětí a zadržovaných emocí. Pravidelně facilituje Poradní kruhy, metodu práce se skupinovou dynamikou a vědomou komunikací. Od roku 2014 pořádá akce rozšiřující vnímání vlastního těla a vztahu s druhými lidmi. Působí v Prázdninové škole Lipnici, ve Velkém Voze a Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně.