MINDFULNESS RETREAT

Retreat je čas, kdy zaléváme strom, o který se později, až přijdou vichřice, můžeme opřít.

Mindfulness retreat je jedinečnou příležitostí se více naladit na sebe sama, načerpat novou energii, a získat inspiraci, jak vnášet více přítomnosti do běžného dne.

Retreat pro vás může být vítaným prohloubením nebo oživením vaší praxe. Nejdůležitější je chuť objevovat!

Jak bude retreat probíhat 

Retreat bude probíhat v tichu (s výjimkou meditačních instrukcí, podnětů k praxi a možnosti sdílení zkušeností a otázek), v tzv. ušlechtilém mlčení („noble silence“). Díky tichu a vnitřnímu klidu vzniká prostor pro to, aby něco nového mohlo přijít, vynořit se na povrch, nebo naopak.

Retreat kombinuje:

  • vedenou mindfulness praxi
  • čas pro samostatnou meditační praxi
  • dostatek času pro sebe na odpočinek nebo procházky (doporučením je mít po celou dobu vypnutý mobilní telefon)
  • reflexi a podporu v průběhu retreatu (součástí retreatu bude možnost individuálních nebo skupinových setkání zaměřených na sdílení zkušeností a otázek)
  • kratší tématické vstupy věnované důležitým postojům v meditace (přijetí, pouštění, soucítění atd.) a také překážkám (odpor, netrpělivost nebo chtění)

Retreat je tak kombinací praxe, které chceme věnovat zhruba 6 hodin denně, času, kdy můžete vše dobře strávit, a podpory a inspirace, které mohou být dalším obohacením vaší praxe.

Stejně tak není třeba se obávat ticha, během retreatu sice zůstáváme každý sám se sebou, ale zároveň tu jsme společně. Konečně není třeba se ani obávat „náročnosti“ retreatu. Praxi meditace budeme věnovat kolem 6 hodin denně. 

Pro koho je retreat určen

Retreat je vhodný pro ty, kdo mají zkušenost s meditací a s mindfulness (absolventy 8 týdenních mindfulness kurzů, meditačních retreatů nebo pro ty, kdo mají vlastní meditační praxi v kterékoli tradici).

Pro řadu účastníků může být retreat první zkušeností s intenzivnějším pobýváním v tichu. Ticha není třeba se obávat, ticho je pro nás prostředím, které nám umožní hlouběji zůstávat sami se sebou, zároveň však v tomto tichu budeme také společně s ostatními. Konečně není třeba se ani obávat „náročnosti“ retreatu, zkušenost ukazuje, že se naše mysl poměrně rychle uzpůsobí novému rytmu a intenzivnější pozornosti, a my se díky tomu v sobě můžeme dotknout hlubších zdrojů našeho života.  

MINDFULNESS RETREAT

Termín: od pondělí 24. června do neděle 30. června 2024
pondělí 18.00 až neděle 15.00
Místo: Tuněchodský mlýn
Cena: 11900 Kč.

Cena retreatu by neměla být překážkou v účasti vážným zájemcům. V takovém případě nás kontaktujte, pokusíme se společně najít dobré řešení.

 

Fotky z místa

O nás

Šimon Grimmich

Učím 8 týdenní kurzy mindfulness (MBSR a MBCL, Mindfulness-Based Compassionate Living) a vede víkendové nebo vícedenní meditační retreaty. Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života. Vedle učení se rovněž věnuji překládání, mj. knih věnovaných mindfulness a meditaci. Působím jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde dále pokračuji doktorským studiem religionistky.

Šárka Kašparová

Mindfulness pro mě znamená v základu pocit bezpečí a prožitek toho, že je všechno v pořádku tak, jak to právě teď je.
Absolvovala jsem sérii kurzů Mindfulness based stress reduction (MBSR) a Interpersonal mindfulness program (IMP – zaměřený na komunikaci) u českých i zahraničních lektorů (Michal Dvořák, Šimon Grimmich, Amir Imani, Rene Ryorin Slikker, Lot Heijke, Elise Jansen Ingrid van den Hout, Wolfgang Schroder ad.) Absolvovala jsem výcvik pro učitele MBSR v Německu. Pravidelně se vracím do meditačního centra Bódhi Zendo v Indii, kde se věnuji intenzivnější praxi zenové meditace. Aktuálně učím kurzy MBSR a další kurzy mindfulness ve společnosti Seznam.cz.

Přihláška na Mindfulness retreat v červnu

3 + 11 =