MINDFULNESS RETREAT

Retreat je čas, kdy zaléváme strom, o který se později, až přijdou vichřice, můžeme opřít.

Mindfulness retreat je jedinečnou příležitostí se více naladit na sebe sama, načerpat novou energii, a získat inspiraci, jak vnášet více přítomnosti do běžného dne.

Retreat pro vás může být vítaným prohloubením nebo oživením vaší praxe. Zároveň je retreat vhodný i pokud s mindfulness nebo s meditací nemáte žádné větší zkušenosti. Nejdůležitější je chuť objevovat!

Jak bude retreat probíhat 

Retreat bude probíhat v tichu (s výjimkou meditačních instrukcí, podnětů k praxi a možnosti sdílení zkušeností a otázek), v tzv. ušlechtilém mlčení („noble silence“). Díky tichu a vnitřnímu klidu vzniká prostor pro to, aby něco nového mohlo přijít, vynořit se na povrch, nebo naopak.

S retreatem začneme již ve čtvrtek večer, abychom tak měli celý pátek, sobotu a část neděle plně pro sebe a pro praxi mindfulness. Retreat kombinuje:

  • vedenou mindfulness praxi
  • čas pro samostatnou meditační praxi
  • dostatek času pro sebe na odpočinek nebo procházky (doporučením je mít po celou dobu vypnutý mobilní telefon)
  • reflexi a podporu v průběhu retreatu (součástí retreatu bude možnost individuálních nebo skupinových setkání zaměřených na sdílení zkušeností a otázek)
  • kratší tématické vstupy věnované důležitým postojům v meditace (přijetí, pouštění, soucítění atd.) a také překážkám (odpor, netrpělivost nebo chtění)

Retreat je tak kombinací praxe, které chceme věnovat zhruba 6 hodin denně, času, kdy můžete vše dobře strávit, a podpory a inspirace, které mohou být dalším obohacením vaší praxe.

Stejně tak není třeba se obávat ticha, během retreatu sice zůstáváme každý sám se sebou, ale zároveň tu jsme společně. Konečně není třeba se ani obávat „náročnosti“ retreatu. Praxi meditace budeme věnovat kolem 6 hodin denně. 

Retreat pro vás může být vítaným prohloubením nebo oživením vaší praxe. Zároveň je retreat vhodný i pokud s mindfulness nebo s meditací nemáte žádné větší zkušenosti. Nejdůležitější je chuť objevovat!

Pro koho je retreat určen

Retreat je vhodný pro ty, kdo mají zkušenost s meditací a s mindfulness (absolventy 8 týdenních mindfulness kurzů, meditačních retreatů nebo pro ty, kdo mají vlastní meditační praxi v kterékoli tradici). Retreat je zároveň otevřený i pro ty, kdo se považují za začátečníky, ti se budou moct zúčastnit dvou úvodů do mindfulness.

Pro řadu účastníků může být retreat první zkušeností s intenzivnějším pobýváním v tichu. Ticha není třeba se obávat, ticho je pro nás prostředím, které nám umožní hlouběji zůstávat sami se sebou, zároveň však v tomto tichu budeme také společně s ostatními. Konečně není třeba se ani obávat „náročnosti“ retreatu, zkušenost ukazuje, že se naše mysl poměrně rychle uzpůsobí novému rytmu a intenzivnější pozornosti, a my se díky tomu v sobě můžeme dotknout hlubších zdrojů našeho života.  

MINDFULNESS RETREAT

Termín: od 16. do 19. září 2021
čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Místo: Penzion nad Lípou, Plinkout 30, Dlouhá Loučka
Cena: Rozhodli jsme nabídnout retreat ve třech cenových kategoriích tak, aby byl dostupný a zároveň trvale udržitelný. 

1. Standardní cena (za kterou celý retreat nabízíme): 4 500 Kč. 

2. Sponzorovaná cena (pokud byste si retreat jinak nemohli dovolit): 3 000 Kč.

3. „Pošli to dál“ cena (pokud chcete někoho podpořit, aby na retreat mohl jet): 6 000 Kč. Pokud se nějaké peníze nevyužijí, použijeme je na další retreat, abychom umožnil účast těm, pro který by jinak cena byla překážkou (nejedná se tak o případný větší zisk pro nás).

Fotky z místa a retreatu

O nás 

Šimon Grimmich

Učím 8 týdenní kurzy mindfulness (MBSR a MBCL, Mindfulness-Based Compassionate Living) a vede víkendové nebo vícedenní meditační retreaty. Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života. Vedle učení se rovněž věnuji překládání, mj. knih věnovaných mindfulness a meditaci. Působím jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde dále pokračuji doktorským studiem religionistky.

Michal Dvořák

Již několik let vedu 8týdenní MBSR kurzy a další semináře, workshopy, které se tématem všímavosti zabývají. Učím to, co sám žiji, pravidelně cvičím mindfulness a využívám jej v příjemných i náročných situacích, které mi život přihrává. Mindfulness mi dodává klid, pomáhá mi zvládat stres a uklidnit hlavu. Absolvoval jsem mindfulness teacher program na UMASS Medical School (USA) a pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR). Více o mně najdete na www.bemindful.cz 

Přihláška na Mindfulness retreat v září

1 + 1 =