Tady a teď

Plné prožívání přítomného okamžiku
Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
Od 20. března do 10. dubna

Kurz základů meditace zahrnuje:

  • 4 úterní setkání, dopoledne od 9.30 do 11.30
  • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
  • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavost

Během kurzu si vyzkoušíme různé druhy meditace: meditaci v sedě, meditace v chůzi, meditaci procházení těla (bodyscan), meditaci v pohybu a meditaci laskavosti (metta).

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají.

Naučíte se, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla, všímavého pohybu a meditace v sedě. 

Zároveň se během tohoto kurzu zaměříme také na to, jak prostřednictvím meditace a všímavosti rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu prožívání. Věnovat se proto budeme meditaci laskavosti a dalším cvičením podporujícím prohlubování radosti a vděčnosti.

Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Zajímat nás také bude, jak se meditaci věnovat během týdne a jak vnést více přítomnosti do našeho každodenního života.

 

Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
Od 20. března do 10. dubna
úterý dopoledne od 9.30 do 11.30
cena: 1600 Kč

Všímavost neznamená jen uvědomovat si, co se právě děje, ale zároveň s tím také schopnost přijímat přítomný okamžik takový, jaký je, aniž bychom ho hodnotili, chtěli měnit nebo z něho utéct. Díky laskavému postoji pak také snáze nalezneme a rozvineme takové postoje, které nám umožní lépe se vyrovnávat s naším prožíváním. Rozvíjení laskavosti a soucitu nám může pomoci nacházet více radosti, vyrovnanosti a pocitu sounáležitosti. Budeme se zabývat různými překážkami, které nám mohou bránit být plně v přítomnosti, a jak s nimi pracovat: ať už jde o nepříjemné myšlenky, náročné emoce nebo fyzické nepohodlí.

Mgr. Šimon Grimmich
simon.grimmich@gmail.com
tel.: 606 131 265

„Instructions for living a life
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.“

Mary Oliver

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.

Od roku 2016 jsem v oficiálním výcviku pro učitele meditace všímavosti (MBSR kurzů) v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit.

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti

Meditaci se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu, ve Francii a v Indii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím např. lektory a účastníky kurzů Prázdninové školy, středoškoláky, spolu s kamarádem Honzou Burianem během Večerů v přítomnosti v buddhistickém centru Lotus  anebo v rámci večerů a víkendů zaměřených na tvořivost a plné prožívání přítomnosti Tribalka. Rovněž jsem připravil Průvodce po přítomnosti, ve kterém naleznete teorii týkající se všímavosti a zároveň řadu praktických cvičení a inspirativních textů.