Probouzení

„To, co hledáme, již máme“

 

6 večerních setkání
od 5. února do 18. března (s výjimkou 11.  března), vždy středa od 18.30 do 21.00

 • jak žít v přítomnosti
 • jak probouzet a plněji prožívat různé aspekty naší osobnosti
 • jak díky tomu zakoušet větší celistvost a propojení se sebou, s druhými a s životem
 • jak můžeme vnímat přírodní a životní cykly a být s nimi ve větším souladu

  Průběh jednotlivých setkání se bude měnit podle témat a potřeb skupiny. Můžete se těšit na meditace, mindfulness, práci s tělem, relaxaci, poradní kruhy, tvořivé aktivity, labyrint a další. Nedílnou součástí Probouzení budou také podněty a inspirace k praxi v „divočině“ mezi jednotlivými setkáními.

  Provázet nás bude mapa celistvosti, jejíž různé verze jsou známé z mnoha kultur po celém světě, mohli jste se s ní setkat například pod názvy životní kompas, medicínský kruh (Medicine Wheel) či čtyři erby lidské přirozenosti (Four Shields of Human Nature).

   

  Témata jednotlivých setkání:

  1. Otevírání a ladění

  2. Tělo, smysly, spontaneita, přítomný okamžik, zvídavost, důvěra

  3. Duše, identita, místo ve světě, vztahy, sny, stíny

  4. Mysl, zodpovědnost, služba, akce, péče, komunita

  5. Duch, transformace, kreativita, inspirace, vize

  6. Uzavírání a výhledy

   

  Termín a čas:

  6 večerních setkání, od 5. února do 18. března (s výjimkou 11.  března), vždy středa od 18.30 do 21.00

  Cena:

  3000 Kč

  O NÁS

  Helena Kosková
  Lektorka, terapeutka, zahradnice
  Věnuji se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor. Inspiraci čerpám z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách a z naslouchání příběhům v kruzích.
  Více viz www.naturalspirit.cz

  Šimon Grimmich
  Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice
  Meditaci se věnuji od roku 2009, absolvoval jsem řadu ústraní v ČR i v zahraničí a výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR a MBCL) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. V rámci doktorandského studia filosofie a religionistiky na FF UK zkoumám tradiční a moderní pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje mne vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Tyto elementy vnáším i do zážitkových kurzů, které lektoruji.