8 týdenní kurz Mindfulness
A laskavosti k sobě

 Nedaří se vám zklidnit mysl a máte roztěkanou pozornost? Trápí vás nepříjemné a sebekritické myšlenky? Chtěli byste se na chvíli zastavit a vrátit se k sobě?

Laskavost, vstřícnost, přátelský, přijímající a podporující postoj k sobě je důležitým předpokladem zdravého a plného rozvoje naší osobnosti a nezbytným předpokladem k tomu, abychom doopravdy mohli mít rádi i druhé .

Dobrá zpráva je, že přátelský a laskavý postoj je schopnost, kterou je možné se učit, rozvíjet a prohlubovat.

Místo toho, abychom sami sebe odsuzovali nebo kritizovali na své nedostatky, můžeme být k sobě laskavější a mít pro sebe více pochopení. Konečně, kdo říká, že musíme být dokonalí?

Během kurzu se naučíte:

 • Jak na sebe nebýt tolik přísní
 • Jak zvládat náročné emocí s větší lehkostí
 • Jak sami sebe motivovat spíše povzbuzením než sebekritikou
 • Jak transformovat náročné vztahy
 • Jak cvičit všímavost a laskavost doma a v běžném životě
 • Jak se v sobě cítit v bezpečí
 • Jak se stát svým nejlepším učitelem

O kurzu

Kurz spojuje schopnost všímavosti (mindfulness) a laskavosti k sobě, díky čemuž poskytuje výborný nástroj, jak lépe rozvíjet zvládat náročné emoce a nepříjemné myšlenky. Všímavost představuje první krok – schopnost věnovat pozornost s otevřeností a zvědavostí našim nepříjemným myšlenkám a náročným pocitům (jako je pocit nedostatečnosti, smutek, zlost, zmatek). Laskavost spočívá v tom odpovídat na tyto nepříjemné myšlenky a pocity se vstřícností, soucitem a pochopením, abychom tak sami sebe mohli uklidnit, utěšit a podpořit v okamžicích, kdy je nám těžko.

Výzkumy ukazují, že laskavost k sobě významně podporuje duševní pohodu, pocit spokojenosti a štěstí, zmírňuje úzkostné a depresivní nálady, a může rovněž pomáhat v udržování zdravých návyků. Jsme-li všímaví a laskaví k sobě, povede to k větší lehkosti a pohodě v našem každodenním životě.

Kurz zahrnuje:

 • 8 úterních dopolední od 8.00 do 10.30
 • 1 celodenní setkání, v neděli 17. listopadu.
 • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
 • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení
 • Podporu během celé doby kurzu

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají.

Kurz stojí na pravidelné každodenní praxi. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámce skupiny.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu a meditace v sedě. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Zároveň se během tohoto kurzu zvláště zaměříme na to, jak prostřednictvím meditace a všímavosti rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu prožívání, na „heartfulness“, která je nedílnou součástí mindfulness. 

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

Praktické informace

Pokud se nemůžete zúčastnit všech setkání, nevadí to. Po každém setkání vám pošlu informace o proběhlém setkání, popis jednotlivých cvičení, odkazy na audionahrávky a taky si krátce zavoláme, abychom zůstávali v kontaktu a mohli společně probrat otázky nebo hledat cety, jak pokračovat v praxi.

Po dobu kurzu, jakož i po jeho skončení, jsem vám k dispozici pro případné konzultace.

Cena: 5.400 Kč.

 

(Případně 3.600 Kč pro studenty, důchodce a matky samoživitelky. Sleva je určena těm, kterým by běžná cena kurzu zabránila v účasti. Dobře zvažte, zda slevu potřebujete. Důvěřuji Vašemu rozhodnutí! Pokud váháte, napište mi.

Pokud je to potřeba, je možné platbu také rozložit do více částí, a část např. zaplatit až během kurzu. V takovém případě mi napište.)

MINDFUL-HEARTFUL

Termín:

od 22. října do 17. prosince 2019
8 úterních dopolední od 8.00 do 10.30 (26. listopadu se setkání nekoná), 1 celodenní setkání, v neděli 17. listopadu.
Místo: Mindfulness Club, Praha 7, U Letenského Sadu 6

Všímavost (mindfulness) neznamená jen uvědomovat si, co se právě děje, ale zároveň s tím také schopnost přijímat přítomný okamžik takový, jaký je, aniž bychom ho hodnotili, aniž bychom ho chtěli měnit nebo z něho utéct. Díky laskavému postoji pak také snáze nalezneme a rozvineme takové postoje, které nám umožní lépe se vyrovnávat s naším prožíváním. Rozvíjení laskavosti a soucitu nám může pomoci nacházet více radosti, vyrovnanosti a pocitu sounáležitosti. Během kurzu se tedy zaměříme také na meditaci laskavosti (metta) a další cvičení podporující kultivování radosti a vděčnosti

Většina z nás pociťuje soucit, když mají naši nejbližší přátelé potíže. Jaké by to bylo dostávat tutéž pečující pozornost ve chvílích, kdy ji nejvíce potřebujete? Jediné, co je třeba, je přesměrovat naši pozornost – uvědomit si, že jako lidské bytosti, si také i my zasloužíme soucit, pochopení a laskavé zacházení.