KRUHY

O lásce, o duši, o smrti, o naději a o ničem

Přijďte se zklidnit a uvolnit meditací, inspirovat se a potěšit ducha výživným textem, zkoušet číst mezi řádky, propojit se s ostatními prostřednictvím vyprávění a naslouchání, sdílení naší žité zkušenosti.

≈ ≈ ≈ ≈

O lásce – 21. 10. – Kniha O lásce od Thich Nhat Hanha

  •  čtení z knihy O lásce od mnicha Thich Nhat Hanha
  • poradní kruh: sdílení dojmů, asociací, příběhů a zážitků, které přinášejí možnost ponořit se do tématu v kontextu našich každodenních životů
  • zastavení a krátká meditace

O duši – 27. 10. – Trochu o duši, nad textem Wisławy Szymborské

  • setkání na téma: Co je duše? Jak naslouchat duši? Jak o duši pečovat?
  • k tomu nám poslouží báseň Trochu o duši od Wisławy Szymborské: „Duši jen míváme. / Nikdo ji nemá ustavičně / ani navždycky.“
  • poradní kruh: sdílení dojmů, asociací, příběhů a zážitků, které přinášejí možnost ponořit se do tématu v kontextu našich každodenních životů
  • zastavení a krátká meditace

O smrti – 1. 11. – Podvečerní cesta labyrintem / setkání naživo
O naději – 10. 11. – O naději nad básněmi Hilde Dominové
O ničem – 1. 12. – Zenové kaligrafie Thich Nhat Hanha

≈ ≈ ≈ ≈

 

Je možné se zúčastnit celého cyklu nebo jen některých setkání.

4 večery (O lásce, O duši, O naději, O ničem) proběhnou online. Cena za večer je 300,- Kč, cena za 4 večery 1000,- Kč.

Podvečerní cestu labyrintem bychom rádi udělali naživo, uvidíme, zda nám to současné podmínky dovolí. Cena za setkání s labyrintem je 350 Kč.

Nechceme, aby byly finance překážkou v účasti, pokud máte zájem se zúčastnit a je to mimo vaše aktuální možnosti, kontaktujte nás.

 

≈ ≈ ≈ ≈

O NÁS

Helena Kosková
Lektorka, terapeutka, zahradnice
Věnuji se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor. Inspiraci čerpám z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách a z naslouchání příběhům v kruzích.
Více viz www.naturalspirit.cz

Šimon Grimmich
Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice
Meditaci se věnuji od roku 2009, absolvoval jsem řadu ústraní v ČR i v zahraničí a výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR a MBCL) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. V rámci doktorandského studia filosofie a religionistiky na FF UK zkoumám tradiční a moderní pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje mne vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Tyto elementy vnáším i do zážitkových kurzů, které lektoruji.