MINDFULNESS A KOnstelace

Mindfulness

Mindfulness představuje schopnost být plně tady a teď a přijímat skutečnost takovou, jaká právě teď je. Jinak řečeno, mindfulness představuje otevřenost, v níž dovolujeme věcem a sobě sobě být a zároveň pouštíme naše myšlenky, hodnocení a komentáře. Jsme zkrátka plně tady, ve spojení se životem, s životem takovým, jaký je, ne jaký bychom ho chtěli mít.

Jsme-li plně v přítomnosti, přijímáme-li plně přítomný okamžik, přirozeně se objeví naše vrozené schopnosti: laskavost (k sobě i k druhým), soucítění, sdílená radost (schopnost radovat se z úspěchu druhých) a vyrovnanost.

Tyto 4 schopnosti je možné a dobré rozvíjet spolu s praxí meditaci, s praxí prostého přebývání v přítomnosti, protože nám mohou pomoci k tomu, abychom se mohli více otevřít vůči sobě a vůči druhým a zároveň také více přijímat sami sebe a druhé.

 

KONSTELACE

Konstelace umožňují zvnějšku nahlédnout vztahy a souvislosti mezi jednotlivými prvky v systému, a díky tomu získat hlubší vhled do naší aktuální situace. 

MINDFULNESS A KONSTELACE

Díky spojení mindfulness a konstelací se blíže podíváme na to, jak na jedné straně rozvíjet laskavost, soucítění, sdílenou radost a vyrovnanost, z jakých zdrojů pro tuto praxi můžeme čerpat, a na druhé straně se dotkneme také překážek, které na této cestě potkáváme, v podobě našich předsvědčení, názorů nebo minulých zkušeností.

Laskavost, soucítění, sdílenou radost a vyrovnanost tak prozkoumáme během 4 seminářů, které připravujeme spolu s Lenkou Konečnou. Je možné projít všechny 4 nebo se zúčastnit jen vybraných.

 

 

Seminářem vás provedu splečně s

Lenka Konečná

„Vždy jsem se pídila po příčinách. Mou základní otázkou je Proč?

A právě proto jsem se začala věnovat systemickým konstelacím. Zatím jsem ještě neobjevila lepší metodu k tomu, jak nahlížet podstatu s potřebným nezaujatým nadhledem.“

Laskavost a její zdroje

Termín: 28. září od 9.00 do cca 18.00
Cena: do 15. září: 1 500 Kč, cena od 16. září: 1 800 Kč
Místo: Mindfulness Club, U Letenského sadu 6, Praha 7

Přihlásit se na laskavost a její zdroje

3 + 15 =

Vyrovnanost a její zdroje

Termín: 26. října od 9.00 do cca 18.00
Cena: do 30. září 2019: 1 500 Kč, cena od 1. října 2019: 1800 Kč
Místo: Mindfulness Club, U Letenského sadu 6, Praha 7

Přihlásit se na vyrovnanost a její zdroje

15 + 9 =

Termíny dalších dvou setkání věnovaných soucítění a sdílené radosti brzy doplníme.