Všechno má své mouchy

V jednom rozhovoru se reportér ptal Dalajlámy, jak striktně to buddhisté mají s úctou ke všemu živému a s nenásilím, které jsou základním pilířem buddhistického učení. Nepřekvapivě při tom došla řeč na komáry. Dalajláma se svým širokým úsměvem a zářícíma očima začal vyprávět, že když má dobrou náladu, nechá prvního komára, ať se napije, až je úplně rudý. Objeví-li se druhý s trochou netrpělivosti ho sfoukne. Třetího už odcvrnkne.

Jezdíme meditovat do bývalého mlýna, do krásného stavení uprostřed přírody. Široko daleko není nic, jen ticho, klid a lesy. Jedinou nevýhodou, kterou toto místo má, jsou mouchy. Mouchy přezimovávají za rámy oken, a když se zatopí, začnou se probouzet, bzučet a poletovat, a tak nás nezřídka vyrušují v meditaci.

A tak zatímco v klidu sedím na meditačním polštářku, po mých pažích se procházejí mouchy. Přemýšlím, co s nimi udělat. Úplně se nehodí, abych se jako učitel meditace začal máchat a ohánět se rukama, abych se jich zbavil, i když přesto to bych nejraději udělal. Místo toho tedy zkouším najít způsob, jak se s nimi spřátelit. Vždyť to je právě to, co se v meditaci učíme, přijímat skutečnost takovou, jaká je. V mém případě plnou much.

Zkouším je tedy přijímat, říkat si: „Je to v pořádku, může to tak být…“ Moc mi to nepomáhá, pořád cítím silné nutkání je ze sebe setřást, zejména ve chvílích, kdy mi lezou do podpaží. „Dobrá, dobrá, tak tohle úplně nefunguje, možná bych mohl zkusit prohloubit soustředění, odvést pozornost jinam,“ uvažuji a začnu tedy sledovat nádech a výdech, nádech a výdech… A vlastně se mi to daří. Daří se mi na mouchy, které se dál procházejí po mých pažích, zapomenout.

Asi tak po deseti minutách mě to ale přestane bavit, a tak se vrátím zpět k původnímu záměru, „Možná bych je přece jen mohl zkusit přijmout?“ říkám si. Tentokrát na to jdu trochu jinak a ptám se sám sebe, co je na nich vlastně tak protivné? Okamžitě se ve mně ozve hlásek, který se tváří velmi kysele a který říká: „Když ony jsou nechutné.“ „Aha, takže moje mysl má jasnou představu o mouchách, hodnotí je, soudí je, říká, že jsou odporné,“ snažím se situaci porozumět, „tak pochopitelně, to dává velmi dobrý smysl, že je těžké je přijmout. Mohl bych se tedy zkusit k mouchám vztáhnout nějak jinak, nehodnotit je, jenom vnímat to, co cítím, když se mi tři mouchy procházejí po paži.“

Jenom vnímám dotek, jemné šimrání, všímám si toho, jak mouchy přecházejí z místa na místo, pak zase zmizí, pak přiletí znovu nebo se možná objeví jiné. Najednou mě napadne, že kdyby to nebyly mouchy, kdyby se mě takto dotýkal někdo, koho mám rád, tak by mi to bylo i příjemné. Dál pozoruji, jak se mě mouchy dotýkají, vlastně je to vynikající předmět pro meditaci, jen se zvídavostí sledovat příští dotek, další krok a co přijde teď? Mysl je poměrně klidná, jasná, sledování much ji baví. A tak když se pak najednou všechny zvednou a zmizí, překvapivě si všímám, že mi trochu chybí.

Je v tom něco symbolického. Říkáme přece o věcech, že „mají své mouchy“. Možná všechno má své mouchy, vždyť nic není dokonalé. A tak mě ty bzučící a poletující mouchy učí být s těmi mouchami a nedokonalostmi, které patří k životu. Učí mě, jak pouštět příliš omezující představy, jak se otevřít skutečnosti a jak ji přijmout. A vybaví se mi přitom text jedné písně od Leonarda Cohena „There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in… Ve všem najdete praskliny, těmi se dovnitř dostává světlo.“ Přemýšlím nad tím, jaké světlo se dovnitř dostává prostřednictvím much v meditaci? Mohla by to být hravost, se kterou se můžeme stavět k nevítaným situacím, které nás potkávají? Mohli bychom všechny ty mouchy v našich životech nejen přijmout, ale hrát si s nimi a užít si je? Za pokus to rozhodně stojí, alespoň ve chvílích, kdy má člověk dobrou náladu!

(článek vyšel v časopise Psychologie dnes, v čísle 12/2023)

Karma?

„Já také nevím, co bude,“ říká Bára, když jí vyprávím o svém strachu z toho, že nevím, co bude. „Mně ale stačí prostě dělat to, co je dobré, a díky tomu vytvářet dobré podmínky pro budoucnost, kterou neznám…,“ pokračuje. Věří na karmu, na to, že co člověk zaseje, v nějaké podobě zase sklidí. V tu chvíli je to pro mě překvapivý pohled. Tím nemyslím karmu, přestože nevím, co si o ní mám myslet, nýbrž to, že by se takto dalo uvažovat v situaci, kdy člověk zažívá velkou nejistotu. Moje mysl, která se do té chvíli zaobírala hlavně svou nejistotou, se zaraženě odmlčela a čeká. A já zatím přemýšlím nad tím, jestli by tohle přesvědčení mohlo být zdrojem důvěry i pro moji mysl, která by tak ráda věděla, co bude, a díky tomu se mohla cítit v bezpečí?

Jedu autem, zastavuji na přechodu jedné poměrně nepříjemné silnice neznámé paní, aby mohla přejít. Očividně je příjemně překvapená a má radost, že někdo konečně zastavil. Přechází silnici a hezky se usměje. Pár okamžiků naplněných milým setkáním… Asi za minutu, když se snažím zaparkovat na parkovišti, nacouvám do cizího auta a promáčknu mu přední nárazník. Vystupuji ven, omlouvám se řidiči, který se právě se svým autem chystal odjet, a říkám, že sepíšeme záznam o nehodě. Pán je úplně v klidu, usmívá se, chvíli zkoumá pomačkané plasty, pak sáhne do kufru pro velký klíč, lehne si pod auto a postupně se mu podaří plasty vymáčknout do původní polohy. Po srážce není téměř ani stopy, pán se chechtá a mumlá něco o tom, že si přece umíme poradit sami. Ještě jednou se omlouvám, děkuji mu a on vyráží svou cestou. Mně se uleví a jedu dál o něco opatrněji a pozorněji. A mé mysli to nějak nedá nespojovat si ty dvě události dohromady. Tak přece jen existuje karma? Co zaseješ, to sklidíš?

Ať tak či tak, jsme velmi úzce propojení se svým okolím, s druhými lidmi, s prostředím, nic není bez následků, nic není bez odezvy. Thich Nhat Hanh mluví o spolubytí, spolujsme. A já vlastně nevím, jestli mi někde běží otevřený účet, jestli to, co se děje v mém životě, je výsledkem mých předešlých činů, možná dokonce činů z předchozích životů. Představa odměny a trestu, jakýsi kosmický zákon zachování energie, mi vždy připadal trochu moc mechanický. Kde je v tom všem prostor pro tajemství, lásku a odpuštění? Ale věřím, že dělat něco dobrého je dobré samo o sobě. Nebo jak píše Spinoza, štěstí není odměna za ctnost, štěstí je ctnost sama.

Ale zpátky k tomu zasévání a sklízení, oslovuje mě pojetí karmy, které ve své knížce Money, Sex, War, Karma předkládá filosof a zenový mistr David Loy. V jeho perspektivě není karma něco, co máme. Špatnou karmu, která je důvodem toho, že procházíme něčím těžkým. Nebo naopak dobrou karmu, která je příslibem budoucích odměn. Karma je naopak tím, čím je jsme. A protože naše já je, jak z pohledu buddhismu, tak moderní psychologie, konstruktem naší mysli, jsou to naše vědomé volby, které nás proměňují. „‚Já‘ re(konstruuji) sebe sama tím, co ‚já‘ záměrně dělám, protože ‚můj‘ pocit já je sraženinou navyklých způsobů myšlení, pociťování a jednání,“ píše Loy. Jinak řečeno to, o čem mluvíme jako o našem „já“ je výsledkem návyků, které jsme si během života osvojili, což však zároveň znamená, že vědomým rozvíjením a opakováním nových vnitřních postojů můžeme toto „já“ proměňovat. Loy cituje verše neznámého autora:

Zasej myšlenku, sklidíš čin,
zasej čin, sklidíš zvyk,
zasej zvyk, sklidíš charakter,
zasej charakter, sklidíš osud.

A tak nejsme odměněni nebo potrestáni za to, co jsme udělali, nýbrž jsme odměněni nebo potrestáni tím, kým jsme se stali. To, kým se svými rozhodnutími a jednáním stávám, to, jaké návyky utvářejí moje „já“, samozřejmě plně nedeterminuje to, co se mi v životě přihodí, ale významným způsobem ovlivní to, co se bude dít a jak na to budeme reagovat. Staneme-li se někým jiným, promění-li se naše mysl, promění se také to, jak budeme svět vnímat a zakoušet. Spolu s tím se promění rovněž to, jak se ke světu budeme vztahovat a jak se zase svět bude vztahovat k nám. „Čím více bude mé jednání motivováno štědrostí, milující laskavostí a vědomím vzájemné propojenosti,“ píše Loy „tím více se mohu uvolnit a otevřít se světu.“

A právě tohle uvolnění a otevření se životu potřebuje moje mysl ve chvílích nejistoty, protože cítím-li se v základu v bezpečí, mohu být teď a tady, žít dny tak, jak přicházejí. A tak si také nedělat si přílišné starosti o to, že nevím, co bude, a zkrátka jen zasévat malá semínka a pečovat o svoji vnitřní zahrádku, abych jednou mohl sklízet plody nebo odpočívat v jejím příjemném stínu.

(článek vyšel v časopise Psychologie dnes, v čísle 11/2023)