Foukající zen

Ve svých čtyřiceti našel novou vášeň, hru na japonskou flétnu šakuhači, nadšeně mi vypraví, jak se na ni učí a jak se pro něj flétna stala nečekaným darem, který patří mezi jeho pět největších životních duchovních objevů. Mnich, teď navíc hráč na šakuhači. Ostatně v japonštině pro hru na flétnu existuje spojení suizen, foukající zen, při kterém jde o dosažení osvícení nebo Buddhy prostřednictvím jediné noty. Tak mu meditace v tónech flétny ukázala svou další, hravou, kreativní a emotivní tvář.

Rozloučíme se a já pokračuji procházkou parkem a myslím na to, jaké byly ty moje největší životní objevy. Co mě v životě oslovilo natolik, že jsem se zamiloval, že láska vytrvala… A jak se to vůbec stalo, že se objevila? Připadá mi krásné, když se něco nečekaného nového a oslovujícího objeví, navíc uprostřed života, ve středním věku, kdy naše osobnost už je přece jen poměrně utvořená, víme, co máme rádi a co ne a čas objevování a studia máme často už roky za sebou… Začít se ve čtyřiceti učit hrát na flétnu, to není jen tak… Otevřít se novému a neznámému dobrodružství, chce jistou odvahu v dobách, kdy nerozvážnost mládí je daleko… Myslím na to, do čeho nečekaného bych se ještě v životě mohl zamilovat já. A dá se něco takového odtušit? A stane se to ještě? A dá se pro to něco udělat? Snad jen zůstávat bdělí, otevření, vykračovat za hranice známého, objevovat, aby nás něco mohlo oslovit… A proč zrovna mě oslovuje právě toto?

Samé otázky, za nimiž lze vytušit poněkud tajemný svět a život, který nám předkládá věci, aktivity, místa, zvířata nebo lidi, do kterých se právě my můžeme zamilovat. Svět a život jako mapa různých lásek. Když mluvíme o lásce, příliš se soustředíme zejména na ty, které se týkají vztahů k druhým, a snadno přehlédneme ty ostatní. Mary Oliverová tyto různé podoby lásky krásně evokuje ve své básni O lásce:

Byla jsem zamilovaná víckrát než jednou,
díky Bohu. Někdy to trvalo
… Někdy
to bylo jen prchavé, možná jen
odpoledne, avšak proto ne méně skutečné.
… Láska, láska, láska, to bylo
jádro mého života …
A, ach, už jsem se zmínila,
že to byli muži a byli to ženy
byly to také – a to zjevení si v sobě uchovejte –
stromy. Nebo místa. Nebo hudba vznášející se nad
jmény jejich tvůrců. Nebo oblaka, nebo slunce

Jaké různé lásky jsou jádrem našeho života? A které trvají a které tu byly jen na okamžik, přesto však za sebou zanechaly zřetelný otisk? Bez čeho si život dovedeme těžko představit? Co je to, co nám dává naději a chuť do nového dne?

Psycholožka a autorka knihy Love 2.0 Barbara Fredricksonová mluví o lásce jako o „mikro-okamžiku pozitivní rezonance“, která vyžaduje, abychom byli fyzicky i tělesně přítomní a abychom zpomalili. Přestože tato definice může znít poněkud technicky, může nás otevírat přítomnosti, jedinečnosti okamžiku a dovolit nám ve zvídavé otevřenosti naslouchat. Naslouchat i možná právě i těm prchavým momentům, naslouchat tomu, co z námi rezonuje, co z námi souzní a co v nás rozechvívá struny, o kterých jsme možná ani nevěděli nebo na ně dávno zapomněli. Život se tak stává souhrou, dialogem tvořeným okamžiky spojení, okamžiky lásky. Filosof Martin Heidegger o lásce napsal: věci, které máme rádi, mají rády nás. Naše láska je odpovědí na tu jejich. A jádrem křesťanské teologie je věta z Janova listu: „Bůh je láska.“ A tak se v těch mikro-okamžicích setkáváme s hlubinou života, milující sítí spojující všechno, co je, s milující sítí, jejíž jsme součástí. Díky tomu se v hlubinách sebe sama, právě v tom místě, které se v nás probouzí a ozývá při setkání s láskou, setkáváme s něčím, co je nekonečně větší než my sami a co nás nese. A tak slovy apoštola Pavla láska „od nikoho z nás není daleko, neboť v ní žijeme, pohybujeme se, jsme“. Možná je i tom nejobyčejnějším, v nádechu a výdechu, podobně jako v tom foukajícím zenu jednoho mnicha.

Článek vyšel v časopise Psychologie dnes, v čísle 6/2023