Plně prožívat přítomný okamžik – TADY & TEĎ –  s odstupem od myšlenek a nepříjemných emocí – rozvinout laskavý postoj k sobě samému a k druhým – jen být, aniž bychom se snažili něco měnit nebo něčeho dosáhnout –  v klidu a uvolněně zvládat výzvy každého dne – mít radost ze všedních věcí:
Těším se, jak tyto možnosti společně prozkoumáme!

Vnitřní prostor

Na cestě k vnitřní svobodě

Všímavost

Mindfulness

Všímavost (mindfulness) je schopnost si okamžik za okamžikem uvědomovat myšlenky, pocity, tělesné počitky a okolní prostředí, aniž bychom se jimi nechali pohltit, a zároveň to přijímat takové, jaké to je. Všímavost je laskavý a nehodnotící zájem, který se obrací k tomu, co je přítomné právě teď. „Mindfulness“ (anglický překlad indického „sati“) se někdy do češtiny překládá také jako bdělost, uvědomování nebo plné vědomí.

 „Všímavost je vědomé a vyvážené přijetí přítomné. Nejde o nic složitějšího. Jde o to se otevřít přítomnému okamžiku nebo ho jeho přijmout, ať už je příjemný nebo nepříjemný, takový, jaký je, aniž bychom na něm lpěli nebo ho odmítali.“ Sylvia Boorstein

Vědecké studie u účastníků kurzů všímavosti založených na MBSR (mindfulness based stress reduction – snižování stresu prostřednictvím všímavosti) zaznamenaly:

  • více energie a radosti ze života
  • lepší zvládání náročných stresujících situací
  • větší schopnost se uvolnit a soustředit
  • zlepšení psychických a tělesných obtíží zapříčiněných stresem
  • vyšší míru sebepřejetí a sebedůvěry

Díky rozvíjení všímavosti se naučíte lépe zvládat nepříjemné emoce a myšlenky, osvobodit se od navyklých reakcí, být soustředěnější a více v přítomnosti a lépe porozumět sobě a druhým.

od 6. února do 3. dubna 2018

Místo: Prostor 8Praha 2 – Vinohrady, Šmilovského 8.
Kurz zahrnuje:

  • 1 nezávazný informativní večer s ochutnávkou všímavosti před začátkem kurzu v úterý 6. února od 18.00 do 19.45
  • 8 úterních večerů od 18.00 do 19.45
  • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
  • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavosti

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají.

Kurz stojí na pravidelné každodenní praxi. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámce skupiny.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu, meditace v sedě. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Zároveň se během tohoto kurzu zvláště zaměříme na to, jak prostřednictvím meditace a všímavosti rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu prožívání, na „heartfulness“, která je nedílnou součástí mindfulness.

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

Cena: 2.950 Kč (úvodní nezávazný večer 150 Kč, 8 následujících večerů 2.800 Kč). Maximální počet účastníků: 16.

Mgr. Šimon Grimmich
simon.grimmich@gmail.com
tel.: 606 131 265

„Instructions for living a life
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.“

Mary Oliver

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.

Od roku 2016 jsem v oficiálním výcviku pro učitele meditace všímavosti (MBSR kurzů) v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit.

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti

Meditaci se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu a ve Francii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím např. lektory a účastníky kurzů Prázdninové školy, středoškoláky, spolu s kamarádem Honzou Burianem během Večerů v přítomnosti v buddhistickém centru Lotus  anebo v rámci večerů a víkendů zaměřených na tvořivost a plné prožívání přítomnosti Tribalka. Rovněž jsem připravil Průvodce po přítomnosti, ve kterém naleznete teorii týkající se všímavosti a zároveň řadu praktických cvičení a inspirativních textů.